Pogoji poslovanja, Pogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanjaPogoji poslovanja

Politika zasebnosti za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev art-portreti.com

Spletno mesto www.art-portreti.com upravlja v nadaljevanju:

Podatki o posamezniku:
Ime in priimek: Luka Miklavžič
Naslov prebivališča: Cesta ob Sori 17, 1215 Medvode
Davčna številka: 23028360

Kontaktni podatki:
Telefon: +386(0)70201422
Elektronski naslov: luka.miklavzic@gmail.com

Vrsta osebnega dopolnilnega dela:
Šifra o.d.d. B1
Naziv vrste o.d.d. Izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju.
Datum priglasitve o.d.d. 15.04.021

Ta pravilnik o zasebnosti podrobno pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani in ob naročilu storitev, ki jih nudi Luka Miklavžič O.D.D./www.art-portreti.com.

1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste le obiskovalec spletnih strani art-portreti.com, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev art-portreti.com (npr. ste se prijavili na dogodek, ki ga organizira art-portreti.com), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek;
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • uporabniško ime;
 • kontaktni telefon;
 • IP naslov;
 • podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).

3. Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Luka Miklavžič O.D.D. ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo art-portreti.com sledil vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.

Če ste naročili storitev art-portreti.com se osebni podatki zbirajo in obdelujejo za sklenitev in izvajanje pogodbe, tj. za zagotovitev naročenih storitev ter obveščanje o dodatnih podrobnostih omenjenih storitev, morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih, navodilih za uporabo storitev oz. za posredovanje delovnih gradiv za storitve art-portreti.com, ki so izobraževalnega značaja.

V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

V primeru naročila na art-portreti.com e-novice (t.i. newsletter) vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah art-portreti.com ter o povzetkih novic, člankov in izobraževanj, ki so objavljene na spletnem mestu art-portreti.com.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o naročenih storitvah art-portreti.com se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih sporočilih ali nam pišite na luka.miklavzic@gmail.com.

Luka Miklavžič O.D.D. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bo art-portreti.com razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo art-portreti.com zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi:

Zunanji ponudniki storitev

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Zunanji ponudniki storitev art-portreti.com so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Poslovni prenosi

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

Javni organi

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Art-portreti.com se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

4. Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

5. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od Luka Miklavžič O.D.D. zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih art-portreti.com, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

6. Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletnega mesta art-portreti.com oz. naročnik storitev art-portreti.com imate pravico da preverite ali art-portreti.com obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov luka.miklavzic@gmail.com (Luka Miklavžič). O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba  odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

7. Hramba

Art-portreti.com hrani osebne podatke, ki jih je prejel od vas do odjave od e-novic (umik soglasja). Art-portreti.com enkrat letno opravi revizijo obstoječih naročnikov na e-novice in v kolikor že dalj časa niste odprli oz. prebrali nobene izmed vaših e-novic vam bomo poslali e-pošto, da obnovite soglasje (naročnino na e-novico) z 14-dnevnim rokom, v nasprotnem primeru bomo vaše osebne podatke izbrisali in vam e-novice prenehali pošiljati.

Art-portreti.com hrani podatke v zvezi z opravljenimi storitvami še en mesec po zaključku storitve. Po tem času jih izbrišemo, če zakon ne določa drugače. Na podlagi določb davčnih predpisov je npr. Art-portreti.com zavezan hraniti račune, na katerih so osebni podatki naročnika storitev art-portreti.com še 10 let po opravljeni storitvi.

Art-portreti.com tudi ne bo izbrisal tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih art-portreti.com v prihodnje kontaktira. Ti podatki so email naslov ter ime in priimek.

8. Piškotki

Art-portreti.com na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani art-portreti.com.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si preberite v našem pravilniku o piškotkih ( točka 11 ).

9. Sprememba pravil zasebnosti

Art-portreti.com si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. Art-portreti.com vas bo obvestil  o spremembah teh Pravil zasebnosti po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

10. Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov luka.miklavzic@gmail.com

11. Pravilnik o piškotkih

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile možne brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, tako se prihrani čas, brskanje po spletnih straneh pa je tako bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več – kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (prijava na dogodke, prijava na e-novice art-portreti.com), pomagajo pri zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Z uporabo piškotkov Luka Miklavžič O.D.D. zbira naslednje podatke obiskovalcev spletnih strani:

 • število obiskovalcev strani;
 • informacije, s katerimi raziskujemo, kako se obiskovalci premikajo po strani, da vidimo, kam postaviti vsebine;
 • informacije nujne za delovanje spletnih strani;
 • informacije o napravi (vrsta, znamka in tip);
 • informacije o operacijskem sistemu (vrsta in verzija);
 • informacije o spletnem brskalniku (vrsta in verzija);
 • informacije o nastavitvah zaslona (npr. resolucija);
 • informacije o jezikovnih nastavitvah;
 • informacije o straneh, ki so bile prikazane.

Tehnične informacije o napravi in programski opremi zbiramo zaradi zagotavljanja kakovostnega in jezikovno ustreznega prikaza spletnih strani. Informacije o straneh, ki so bile prikazane, zbiramo za potrebe analitike, ki nam omogočajo izboljševanje vsebin in uporabniške izkušnje. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije (state of the art) ni mogoče enolično identificirati.

Z uporabo piškotkov Luka Miklavžič O.D.D. poleg zgoraj navedenih podatkov, ki jih zbira o obiskovalcih spletnih strani, zbira tudi naslednje osebne podatke nosilca oziroma skrbnika uporabniškega računa, če je registriran:

 • IP naslov;
 • podatke o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta.

Te podatke Luka Miklavžič O.D.D. zbira za potrebe identifikacije uporabnika, da se lahko nudi spletne vsebine, ki so prilagojene  njegovim željam.

Kako lahko upravljam piškotke?

Če se ne strinjate z uporabo piškotkov na našem spletnem mestu, lahko to opcijo izberete znotraj obvestila o piškotkih. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke.  Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Spletni brskalniki za onemogočanje piškotkov uporabljajo različne načine, ki jih običajno najdete v meniju Orodja ali Možnosti. Preberete lahko tudi Pomoč v brskalniku. Več o možnostih upravljanja piškotkov v posameznih brskalnikih lahko preberete tukaj.

Kako dolgo hranimo informacije?

To je odvisno od vrste piškotkov. Piškotki seje potečejo, ko zaprete spletni brskalnik. Trajni piškotki lahko potečejo šele po nekaj mesecih ali celo nekaj letih. Piškotke lahko sami izbrišete v spletnem brskalniku.

Za boljšo uporabniško izkušnjo, prikazovanje oglasov ter delovanje socialnih medijev, uporabljamo naslednje piškotke:

Ime piškotka

Namen 

Čas piškotka

Podjetje

    

YSC

učinkovitost

seja

Youtube

IDE

oglas

1 leto 24dni

Google

test_cookie

oglas

15 minut

doubleclick.net

VISITOR_INFO1_LIVE

oglas

5 mesecev 27 dni

Youtube

_GRECAPTCHA

obvezno

5 mesecev 27 dni

Google

cookielawinfo-checkbox-advertisement

obvezno

1 leto

GDPR

CONSENT

drugi

16let 8mesecov 20dni 14ur

GDPR

cookielawinfo-checbox-others

obvezno

11 mesecev

GDPR

cookielawinfo-checkbox-performance

obvezno

11 mesecev

GDPR

cookielawinfo-checbox-functional

obvezno

11 mesecev

GDPR

cookielawinfo-checkbox-necessary

obvezno

11 mesecev

GDPR

viewed_cookie_policy

obvezno

11 mesecev

GDPR

    

12. Politika vračila

Politika vračila kupnine Imamo 14-dnevno politiko vračila, kar pomeni, da imate 14 dni po prejemu izdelka, da zahtevate vračilo.

Če želite biti upravičeni do vračila, mora biti vaš izdelek v enakem stanju, kot ste ga prejeli, neobremenjen ali neuporabljen, z oznakami in v originalni embalaži. Potrebovali boste tudi potrdilo o nakupu.

Če želite začeti vračilo, nas lahko kontaktirate na luka.miklavzic@gmail.com. Če bo vaša vrnitev sprejeta, vam bomo poslali etiketo za odpremo in navodila, kako in kam poslati paket. Predmeti, poslani nazaj, ne da bi prej zahtevali vračilo, ne bodo sprejeti.

Za vsa vprašanja o vrnitvi nas lahko vedno kontaktirate na luka.miklavzic@gmail.com.

Škoda in težave
Prosimo, preverite vaše naročilo ob prevzemu in nas takoj pokličite, če je izdelek pokvarjen, poškodovan ali če prejmete napačen izdelek, da bomo lahko ocenili težavo in jo popravili.
Izjeme / nevračljivi predmeti
Določenih vrst predmetov ni mogoče vrniti, na primer hitro pokvarljivo blago (na primer hrana, cvetje ali rastline), izdelki po meri (na primer posebna naročila ali osebni predmeti) in izdelki za osebno nego (na primer lepotni izdelki). Prav tako ne sprejemamo vračil za nevarne snovi, vnetljive tekočine ali pline. Prosimo, pokličite, če imate vprašanja ali pomisleke glede določenega izdelka. Na žalost ne moremo sprejeti vračil izdelkov ali darilnih kartic.
Izmenjave
Najhitreje si zagotovite, da boste dobili tisto, kar želite, je vrnitev izdelka, ki ga imate, in ko je vračilo sprejeto, ločeno kupite nov izdelek.
Vračila
Ko bomo prejeli in pregledali vašo vrnitev, vas bomo obvestili in vas obvestili, ali je bilo vračilo odobreno ali ne. Če bo odobreno, vam bomo samodejno vrnili denar za prvotno plačilno sredstvo. Upoštevajte, da lahko traja nekaj časa, da tudi vaša banka ali izdajatelj kreditne kartice obdeluje in knjiži vračilo.

13. Politika pošiljanja

Brezplačna dostava po Sloveniji. Če želite državo dodati na seznam destinacij za pošiljanje, se obrnite na nas preko luka.miklavzic@gmail.com.

Pogoji Poslovanja

1.člen (splošno)

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z: 

–  Obligacijskim zakonikom (OZ),
–  Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot),
–  Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
–  Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
–  Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
–  Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

Pogoji poslovanja zajemajo ureditev delovanja ponudnika, pravic naročnika in poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom.

Pogoji poslovanja veljajo pri vsakem naročilu, posredno ali neposredno, preko strani www.art-portreti.com, telefonsko ali preko e-pošte ponudnika. Pri vsakem oddanem naročilu, se torej z njimi strinjate v celoti in brezpogojno.

V kolikor so naročniku pogoji poslovanja nejasni, ima možnost, da pred oddajo naročila ponudnika pozove k njihovi razjasnitvi. Vsi pogoji so jasno razvidni na spletni strani www.art-portreti.com, zato izgovori v obliki nepoznavanja ali spregledanja le teh ne veljajo in jih ne sprejemam.

2.člen (temeljni pojmi)

Kupec:
vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki je potrdila naročilo in opravila nakup preko enega izmed načinov naštetih v prvem členu.

Izdelek:
Osnovna storitev, ki jo ponujam je izdelava portreta oziroma risbe ter oblikovanje po naročilu. Možna je tudi storitev okvirjanja. V nadaljnjem besedilu se uporablja izraz izdelek.

Bistvene sestavine naročila:
Podatki, ki so za naročilo nujni in brez njih naročilo ne more biti veljavno.

Nebistvene sestavine naročila:
Podatki, ki so pri oddaji naročila priporočajo, niso pa obvezni.

Rok izdelave:
Rok, naveden v naročilu, je hkrati tudi zadnji dan, ko je izdelek odposlan preko pošte. Seveda lahko izdelek pošljem tudi pred tem rokom, v kolikor je to mogoče. Možen je tudi individualni dogovor z naročnikom, če ima ta drugačne želje, ki pa morajo biti jasno in nedvoumno izražene v naročilu.

3.člen (cene)

Končna cena je določena v predračunu, ki ga kupec prejme pred sklenitvijo posla in potrdi pisno v sporočilu e-pošte ali telefonsko. Cena je lahko določena tudi mimo predračuna, če je ta jasno razvidna iz korespondence med naročnikom in kupcem.

Če pride med ponudnikom in kupcem do posebnega dogovora, potem je cena lahko določena mimo uradnega cenika objavljenega na spletni strani www.art-portreti.com

Spremembe cenika so objavljene na spletni strani www.art-portreti.com. Cenik velja od dneva zapisanega na omenjeni spletni strani.

Vse cene na ceniku spletne strani www.art-portreti.com so izražene v evrih (€).

DDV ne obračunavam na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

4.člen

Kupec lahko naročilo odda telefonsko na +386(0)70201422 ali preko e-pošte ( luka.miklavzic@gmail.com). Omenjena naslova in telefonska številka se lahko spreminjajo. Povpraševanje lahko odda na enak način ali preko spletnega obrazca na strani www.art-portreti.com. Povpraševanje kupca ne zavezuje k naročilu.

Naročilo mora biti nedvoumno potrjeno s strani kupca. Šele takrat ponudnik prične z delom.

Z oddajo naročila kupec izjavlja da je starejši/starejša od 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Kupec ob naročilu prejme predračun, če to želi. Naročilo lahko potrdi tudi na druge načine, ki pa morajo biti razvidni iz korespondence med naročnikom in kupcem.

Bistvene sestavine naročila so:

– podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, elektronski naslov.
– podatki o naročilu: format izdelka, število oseb na izdelku, rok izdelave, ozadje, dodatki na risbi, dostava, način plačila

Nebistvene sestavine naročila so:

– podatki o naročniku: podjetje (firma), davčna številka, telefon.
– podatki o naročilu: dodatne želje, dodatne fotografije za izdelek

Opomba:

Naročniku kljub bistvenim sestavinam, vseh podatkov o naslovu ni potrebno izdati, če to ne želi, v kolikor bo izdelek prevzel osebno.

5.člen (dostava)

BREZPLAČNA DOSTAVA PO SLOVENIJI

Dostava izdelka se vrši preko dostavne službe Pošte Slovenije.

Za zamudo in težave pri dostavi s strani Pošte Slovenije ponudnik ne odgovarja.

Kupec lahko izbira med naslednjimi dostave:

 • priporočena pošta
 • hitra pošta
 • osebni prevzem (v kolikor je ta mogoč in ob prehodnem dogovoru s ponudnikom)

V skladu z 28. členom Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve, ki veljajo od dne 15.04.2021, so pošiljke pri priporočeni dostavi praviloma prenesene v roku enega dne oziroma najkasneje v roku treh dni.

Pošiljke s storitvijo hitre pošte so prenesene v roku enega dne ali še isti dan.

V primeru nepredvidljivih zapletov pri ponudniku poštnih storitev, se lahko čas dobave podaljša.

6.člen (embalaža in poškodbe izdelka pri dobavi)

Ponudnik odpošlje izdelek v primerni in ustrezno zaščiteni embalaži (standarden poštni tulec). V kolikor je izdelek okvirjen, se ta odpošlje prav tako ustrezno zaščiten, paketno s pazljivejšim ravnanjem.

Za morebitne poškodbe, ki bi nastale ob pošiljanju, ne odgovarjam. Za izgubo ali poškodbe pošiljke odgovarja dostavljavec. Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljavca.

7.člen (način plačila)

Kupec pri plačilu preko predračuna izvede plačilo v celoti (100 %). Tega običajno prejme na e-poštni naslov. Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi drugače, v kolikor slednji ne želi plačati izdelka takoj in v celoti.

Cena izdelka na računu je določena na podlagi cenika, veljavnega na dan naročila.

Kupec prejme račun skupaj s končnim izdelkom.

V primeru osebnega prevzema velja plačilo z gotovino. Kupec prejme račun.

8.člen (dolžnosti ponudnika)

Ponudnik se zavezuje, da bo izdelek kupcu pravočasno na voljo, torej v določenem roku. Ob izrednih razmerah, na katere nimam vpliva, si vzamem pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik bo o tej situaciji vnaprej obveščen, prav tako se mu povrne celotna kupnina.

Naročnik bo o stanju izdelave obveščen preko e-pošte ali telefonsko. Običajno je to v zaključnih fazah izdelave in ob izročitvi izdelka na pošti.

9.člen (pravice ponudnika)

Pridružujem si pravico objave izdelka na spletnih straneh in družbenih omrežjih, saj gre pomemben del samo promocije, ki mi omogoča ustrezno oglaševanje in povečevanje obsega dela. Razumljivo, v kolikor naročnik izrecno in jasno (pisno) ne želi objave, potem se zavezujem, da take objave tudi ne bo.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

10.člen (odstop od potrjenega naročila/pogodbe)

Portret oz. risba je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

11.člen (varovanje in zaščita osebnih podatkov)

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in kupcev), skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

12.člen (Intelektualna lastnina)

Spletno mesto www.art-portreti.com je last Luka Miklavžič-a in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizualna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer Luka Miklavžič ima edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na portalu. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na portalu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Luke Miklavžiča.

13.člen (reševanje sporov)

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “Pogojev poslovanja”, bosta partnerja/pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, je pristojno Okrajno sodišče v Kranju.

14.člen (izvensodno reševanje sporov – IRPS)

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

15.člen Splošni pogoji poslovanja veljajo od 15. 04. 2021.